Mëso, guxo, krijo! Rama: Shpërblim për më të mirët

Nën slloganin ‘Mëso, guxo, krijo!’, ‘TechSpace’, shtëpia më e re e teknologjisë në Shqipëri, mblodhi në ditën e parë të veprimtarisë së vet me dhjetëra të rinj, të reja, përfaqësues të startup-eve, studentë dhe ekspertë vendas dhe të huaj të TIK-ut.
 
Në prani të Kryeministrit Z. Edi Rama, ministrit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Z. Eduart Shalsi, Znj. Mirlinda Karçanaj, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, institucion i cili menaxhon dhe administron ‘TechSpace’, drejtorit të Përgjithshëm të ‘Vodafone Albania’, Z. Achilleas Kanaris deklanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Dr. Spiro Drushku dhe dekanit të Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit, Prof. Asoc. Vladi Koliçi, nisi zyrtarisht funksionimi i këtij labi, që do të jetë hapësira e edukimit për teknologjinë, inovacionin dhe dëshirën e sipërmarrjes.
 
“Ky është një moment i rëndësishëm i sinergjisë që ne duam të krijojmë mes qeverisë dhe universiteteve dhe shkollave. Këtu, në këtë hapësirë ne dëshirojmë që studentët e universiteteve të fushës, por edhe të gjithë nxënësit e shkollave profesionale që janë të lidhur me teknologjinë, të kenë shtëpinë e tyre dhe të krijohet një hapësirë ballafaqimi të ideve, sfidash të reja, konkurrence mes njëri-tjetrit”, u shpreh kryeministri Rama.
Kreu i qeverisë theksoi se prioritet mbetet dixhitalizimi i marrëdhënieve me publikun dhe shembull shumë i mirë për këtë proces është e-Albania, përmes së cilës kryhen pagesa dhe aplikime, si dhe përfitohen dokumente me vlerë ligjore dhe platforma e bashkëqeverisjes.
Z. Rama dha një lajm për të gjithë të rinjtë që do të bëhen pjesë e ‘TechSpace’ me projektet e tyre inovatore, se në harkun kohor të një viti pune, 10 më të mirët do të shpërblehen me një vizitë në një destinacion fantastik për ambiciozët e fushës TIK, siç është Silicon Valley. Gjithashtu, Z. Rama bëri me dije se është në fazën fillestare të konceptimit, organizimi i një festivali çmimesh, i cili do të ketë në qendër stimulin financiar. Kryeministri theksoi edhe ndërmarrjen e një programi të veçantë të AKSHI-t për të stimuluar financiarisht projektet më interesante.
Kreu i qeverisë u bëri me dije të rinjve, se nëse ata do të sjellin ide dhe projekte tërheqëse do të mund të përfitojnë financiarisht nga një kompani e rëndësishme e telefonise mobile, siç është ‘Vodafone Albania’ .
 
Drejtori i ‘Vodafone Albania’, Z. Kanaris, në një koment të shkurtër gjatë eventit u shpreh se kompania e telefonisë po punon me një numër universitetesh dhe shumë biznese të reja në rang global duke i financuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, me qëllim jo vetëm promovimin e kompanisë në arenën globale, por edhe për shoqëritë në të cilat vepron ‘Vodafone’. “Unë besoj se iniciativa si kjo e sotmja do ta ndihmojnë Shqipërinë të ecë në drejtimin e një shoqërie të avancuar dixhitale. Çdo vit, ‘Vodafone’ financon 5 projekte novatore nga e gjithë bota, të cilat marrin më pas financim. Shpresoj që një prej këtyre projekteve të jetë nga Shqipëria”, u shpreh Z. Kanaris.
 
Më herët, drejtoresha e AKSHI-t, Znj. Karçanaj zhvilloi edhe një tur prezantues të të gjithë ambienteve të ‘TechSpace’, duke evidentuar këndet e posaçme për startup-et e reja, ato më të maturuara, hapësirat ku do të kryhen trajnime falas, hapësirat të dedikuara për mentorime, këndet e argëtimit, këndet e bashkëveprimit dhe organizimeve mes të rinjve që do jenë pjesë e labit, etj.
 
“Në ambientet ‘TechSpace’ do të organizohen dhe promovohen startup-e, do të mbështeten nga ana e infrastrukturës dhe logjistikës të gjithë të rinjtë e interesuar që duan ndihmë, si dhe do të organizohen në mënyrë të pandërprerë trajnime falas, asistencë, mentorime dhe udhëzime për pjesëtarët e labit”, u shpreh znj. Karçanaj. 
 
Gjatë turit prezantues, kreu i AKSHI-t, promovoi edhe risinë e fundit të Agjencisë që drejton, pikërisht ‘opendata.gov.al’, portali i cili mundëson të dhëna të hapura në fushat e shëndetësisë, thesarit, buxhetit, doganave, arsimit, biznesit dhe shumë me gjerë.
“Portali ‘Open Data’ ofron transparencë, por mbi të gjitha do të shërbejë si një burim të dhënash të hapura jo vetëm për publikun e gjerë, por edhe për start up-et apo studentët”, u shpreh kreu i drejtuesja e AKSHI-t.
 
Në fund të eventit, ministri Shalsi, dy dekanët e fakulteteve dhe znj. Karçanaj, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit dhe ndërveprimit mes institucioneve respektive.

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit të IT në Kryeministri, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 10.02.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Koordinim për ofrimin e shërbimeve publike të portalit e-Albania

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe Postës Shqiptare, për koordinimin e ofrimit të shërbimeve elektronike të portalit e-Albania ndaj qytetarëve dhe bizneseve në çdo zyrë postare të territorit të Republikës së Shqipërisë. Marrëveshja u nënshkrua në ambientet e zyrave qendrore të Postës Shqiptare nga kreu i Agjencisë, znj. Mirlinda Karçanaj dhe administratori i Postës, z. Laert Duraj. Më anë të saj, punonjësit e Postës do të mund të gjenerojnë përmes e-Albanias dokumente me vulë elektronike. 

Në fjalën e saj, znj. Karçanaj theksoi se janë 33 dokumente që ofrohen me vlerë të plotë ligjore falë vulës elektronike, që numërojnë mbi 3 milionë gjenerime në 15 muaj, nga të cilat më shumë se gjysma janë gjeneruar nga 7,300 punonjës të administratës publike, që kanë akses në portalin e-Albania.

“Jo më kot krenohemi me jetësimin e këtij objektivi pasi u kemi kursyer rreth 80 milionë lekë të reja xhepave të qytetarëve përmes ofrimit pa pagesë të certifikatave të gjendjes civile, si dhe iu kemi eliminuar atyre 70 vite kohë pritje në radhë në sportelet e administratës për nxjerrjen e këtyre dokumenteve.Marrëveshja e sotme sjell një risi në ofrimin e shërbimeve, pasi u krijon mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë për sherbimet e portalit e-Albania nga çdo sportel i Postës Shqiptare në të gjithë territorin e vendit”, u shpreh znj. Karçanaj.

 Duke nënvizuar rëndësinë e jashtëzakonshme që ka sot e-Albania për komunikimin online të qytetarëve me institucionet shtetërore shqiptare, kreu i AKSHI-t theksoi se prej 591 shërbimeve elektronike aktuale, funksionale në portalin e-Albania, 122 prej tyre ofrojnë mundësinë e gjenerimit me vlerë të plotë ligjore, falë vulës apo nënshkrimit elektronik.

 Znj. Karçanaj njoftoi se po punohet intensivisht për shtimin e 100 shërbimeve të reja elektronike gjatë vitit 2019.

 Nga ana e tij, z.Duraj, duke shprehur kënaqësinë që Posta Shqiptare bëhet pjesë e historisë së suksesit të AKSHI-t, theksoi se me firmosjen e kësaj marrëveshje, sportelet e Postës transformohen në “One Stop Shop”, duke iu mundësuar qytetarëve dhe bizneseve lehtësi dhe komoditet në përfitimin e shërbimeve.

 “Risi për ne është tashmë fakti se te Posta Shqiptare, veç individit mund t’i shërbejmë edhe biznesit. Përmes Postës, biznese mund të kryejë një sërë procedurash, duke kursyer kohë, si dhe duke paguar tarifa shumë të ulëta”, u shpreh z. Duraj, duke premtuar gjithashtu tarifa modeste për individët.

 Çdo muaj portali e-Albania numëron mbi 1 milion vizita dhe mbi 400,000 përdorime të shërbimeve të tij elektronike, çka dëshmon se qytetarët dhe bizneset shqiptare e shohin atë si kanalin kryesor të marrjes së shërbimeve publike. Ndër shërbimet më të përdorura renditen:

 • Certifikatat e gjendjes civile, me më tepër se 100,000 gjenerime cdo muaj;
 • 9 vërtetimet tatimore si vërtetimi i xhiros së subjektit, vërtetimi për pagim detyrimesh, vërtetime të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me mbi 50,000 përdorime në muaj;
 • Dokumente të tjera të biznesit si ekstraktet apo certifikata e regjistrimit me rreth 10,000 përdorime në muaj;
 • Shërbimet e aplikimit dhe gjenerimit të kartës së shëndetit, shërbimet konsullore online dedikuar shqiptarëve jashtë vendit, depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të Biznesit, aplikimi për leje ndërtimi, pagesat e kundërvajtjeve rrugore, faturave të energjisë elektrike apo ujit etj.

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 Specialist prane sektorit te It ne Ministrine per Evropen dhe punet e jashtme, Drejtoria e marredhenieve e-gov me institucionet

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

▪ Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë Ekonomike, Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;

▪ Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24.01.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit të Arkiv-Protokoll, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

▪ Të ketë mbaruar studimet Universitare

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪ Të ketë të paktën një vit eksperiencë në sektorin arkiv-protokoll

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28/01/2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, dokumentacionin si me poshtë:

 

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vënd të lirë pune në pozicionin :

Specialist në Sektorin e Asistencës pë Qytetarin, Drejtoria e Portalit Qeveritar e-Albania

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Shkenca Sociale apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28.01.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit)

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin

Specialist pranë Sektorit të Standarteve TIK & Implementimit të Projekteve, Drejtoria e Kërkimit dhe Zhvillimit e-Gov

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Juridik apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 2 vite eksperience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 30.01.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ngriti dhe krijoi me sukses platformën më të re shtetërore shqiptare, atë të punësimit për studentët ekselentë www.punetembare.gov.al, si dhe do të jetë përgjegjëse për mirëmbajtjen e saj në vazhdim.

Platforma u prezantua mesditën e 11 janarit, në Pallatin e Kongreseve, në prani të Kryeministrit Edi Rama, ministres të Arsimit në largim,  Znj. Lindita Nikolla, ministres së re znj. Besa Shahini, drejtoreshës së Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu dhe studentëve të ekselencës.

“Platforma që prezantohet sot është në vazhdë të platformave të tjera të suksesshme si ajo për Infermierët. Platforma hyn në fuqi sot dhe janë aktualisht 800 vende të hapura për punësim në shërbimin civil. Por, procedura e procesimit të vendeve vakante nëpër institucionet shqiptare vijon ende,” u shpreh Kryeministri Rama.

Kreu i qeverisë sqaroi se në një proces tërësisht transparent platforma është e hapur për të pritur regjistrimin e studentëve me mesatare 9.00-10 dhe se priten aplikime nga studentë të ekselencës që vijnë nga jashtë vendit, nga universitetet publike dhe ata private.

“Zgjedhjen e parë do ta kenë ata që vijnë nga jashtë, më pas ata që kanë studiuar në arsim publik dhe të fundit ata që kanë studiuar në arsimin privat. Përzgjedhja do të jetë tërësisht transparente online për të mos i lenë vend asnjë lloj dyshimi. Në institucione si ALUIZNI, Doganat, Hipotekat dhe në të gjitha agjencitë e mëdha të Shqipërisë çdo vend bosh të jetë në dispozicion për të më të mirët, u shpreh z. Rama.

Si funksionon platforma www.punetembare.gov.al?

Mjafton të klikoni në adresën e mësipërme, të kryeni fillimisht procesin e regjistrimit dhe më pas identifikimit. Në krye të platformës njiheni me numrin aktual të vendeve vakante dhe mund të informoheni me vendet e lira në institucionet pranë shërbimit civil dhe atyre jashtë këtij shërbimi. Mjafton të aplikoni për vendin ose vendet për të cilat kualifikimi juaj përmbush kërkesën. Gjithashtu në faqen e parë janë ndarë sipas kategorive pjesa e legjislacionit, aplikime për pozicionet vakante, profili im, pyetjet më të shpeshta dhe hapësira prej nga ku mund të kontaktoni në rast problematikash.

Si kryhet aplikimi në platformë?

Për të aplikuar në platformën www.punetembare.gov.al kandidati duhet të ngarkojë  dokumentet e mëposhtme:

 • Jetëshkrimi
 • Fotokopja e diplomës/diplomave;
 • Lista/listat e notave
 • Fotokopja e letërnjoftimit (ID);
 • Vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore

Mënyra e ngarkimit të dokumenteve është e përcaktuar në çdo shpallje. Gjatë procedurës, aplikuesi, mund të ngarkojë online fotokopje të dokumenteve. Më pas, në momentin e punësimit në pozicionin e përzgjedhur, kandidati fitues duhet të dorëzojë  versionin origjinal ose fotokopje të noterizuara të dokumenteve, pranë njësisë së burimeve njerëzore, të institucionit në të cilin do të fillojë punë.

Të interesuarit, mund të aplikojnë në të gjitha shpalljet e publikuara, të përshtatshme për ta.

Lidhur me njoftimin, nëse një kandidat përzgjidhet ose jo për një vend vakant, aplikuesi duhet të ndjekë publikimet në platformë, sipas datave dhe mënyrave të përcaktuara në shpallje.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017, pika 6, shkronja “c” ku shprehimisht thuhet se:

 “ Përcakton standardet shqiptare të TIK-ut, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane, të adoptuara, të cilat do të ndiqen nga administrata shtetërore. Këto standarde botohen në Buletinin e Njoftimeve Publike”

 në kuadër të hartimit të Specifikimeve Standarde për TIK për vitin 2019, fton të gjithë grupet e interesit të marrin pjesë në këtë proces duke shprehur komentet e tyre lidhur me specifikimet teknike Standarde brenda datës 21.01.2019. Sugjerimet dhe komentet mund të dërgohen në adresën e  e-mail-it info@akshi.gov.al ose me postë pranë AKSHI-t në adresën  Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë.

 

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të Zhvillimit Mirëmbajtjes dhe Sigurisë së Infrastrukturës, Drejtoria e TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë Ekonomike, Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 26.12.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).