Shërbimet për certifikatën personale dhe familjare, ndër më të përdorurat tek portali e-Albania gjatë tetorit

Vendimi i Qeverisë, i marrë në mbledhjen e parë të këtij mandati, për shpërndarjen e certifikatave online ka dhënë rezultate të kënaqshme në vend.

Në zyrat e gjendjes civile udhëzohet çdo qytetar se certifikatat tashmë merren në rrugë elektronike përmes e-Albanias,  ndërsa certifikatat personale dhe familjare nuk iu duhen më në letër, pasi barra për sigurimin e këtij dokumenti dhe verifikimin e tij përmes portalit iu takon punonjësve të administratës publike.

Vendosmëria e qeverisë për zbatimin e plotë të vendimit, informimi i duhur zyrtar nëpër media, por edhe sqarimi i hollësishëm i asistencës dhe kanaleve të tjera informuese të Drejtorisë së Portalit e-Albania ka sjellë një rënie drastike të kërkesave të qytetarëve për certifikata. Aktualisht, sipas shifrave zyrtare të Bashkive Vlorë, Korçë dhe Kamëz, numri i kërkesave në sportele ka rënë në masën 70-80 %. Radhët e gjata nëpër sportele vlerësohen fenomen i së shkuarës.

Në një prononcim për Agjencinë Telegrafike Shqiptare, kryetari i Bashkisë së Korçës, z. Sotiraq Filo shprehet se në institucionin që ai drejton janë caktuar personat përgjegjës për dhënien e certifikatave në rrugë elektronike, nga çdo drejtori brenda institucionit të bashkisë.

“Janë hapur user dhe është dërguar një listë e saktë me emrat e përdoruesve edhe tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Të gjithë personat e përcaktuar për të dhënë këtë shërbim janë trajnuar për ta kryer atë në mënyrë të saktë dhe të shpejtë’, shprehet z. Filo.

Edhe kreu i Bashkisë së Vlorës, z. Dritan Leli konfirmon se numri i aplikimeve për dokumente të gjendjes civile ka rënë ndjeshëm, ndërsa qytetarët po udhëzohen t’i marrin ato online.

“Fluksi ka rënë me rreth 70-80% më pak kërkesa në sportele. Oraret e pikut janë 10:00-11:00, por këto janë kërkesa lidhur me lindjet apo vdekjet, ndërsa pjesa e çertifikatave është totalisht online”, bëri me dije kryebashkiaku i Vlorës.

Certifikatat e printuara vijojnë të shpërndahen, por këto janë vetëm certifikatat për të mitur nën 16 vjec, certifikatat e lindjeve dhe të vdekjeve. Gjithashtu, në letër vijojnë të lëshohen certifikata historike, certifikata që vërtetojnë faktet specifike juridike, si dhe të gjitha llojet e tjera të certifikatave që shërbejnë për të udhëtuar jashtë vendit.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit gjatëve javëve të para të muajit tetor organizoi trajnimet të shumta për punonjësit e Administratës Publike, të cilët tashmë janë të përgatitur për të siguruar të dhënat personale dhe familjare të qytetarëve të paraqitur në sportelet e institucioneve shtetërore për të marrë një shërbim të caktuar.

Ndërkohë, shërbimet elektronike të certifikatës personale dhe familjare renditen ndër shërbimet më të përdorura në portalin e-Albania gjatë muajit tetor.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.703, datë 29.10.2014, pika 3, shkronja “c” ku shprehimisht thuhet se:

“Përcakton standardet e TIK-ut, bazuar në standardet ndërkombëtare dhe evropiane, të adoptuara, që do të ndiqen nga administrata shtetërore. Këto standarde botohen në Buletinin e Njoftimeve Publike”

Në kuadër të hartimit të Specifikimeve Standarde për TIK për vitin 2018, fton të gjithë grupet e interesit të marrin pjesë në këtë proces duke shprehur komentet e tyre lidhur me specifikimet teknike Standarde brenda datës 12.12.2017. Sugjerimet dhe komentet mund të dërgohen në adresën e e-mail-it info@akshi.gov.al ose me postë pranë AKSHI-t në adresën  Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në vijim të procesit të hartimit të Specifikimeve Standarde për TIK për vitin 2018, fton të gjithë grupet e interesit të marrin pjesë në takimin që do të zhvillohet ditën e premte datë 22.12.2017, ora 12:00 pranë zyrave të AKSHI-t  në adresën  Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë,  për të diskutuar rreth këtyre standardeve.

Kreu i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj mori pjesë të enjten e 27 dhjetorit në takimin e organizuar nga ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, znj. Sonila Qato me bizneset e vendit, zhvilluar në ambientet e Kryeministrisë.

Duke folur para të pranishmëve, znj. Karçanaj, përmendi shkurtimisht disa të dhëna statistikore lidhur me shërbimet që ofrohen në portalin qeveritar e-Albania dedikuar biznesit.

Fillimisht, kreu i AKSHI-t përmendi një prej procedurave më të suksesshme që kryhet prej 3 vjetësh përmes portalit e-Albania, atë të dorëzimit të bilanceve përmbledhëse të bizneseve.

“Besoj se shumëkush këtu e ka përjetuar vite me parë makthin e dorëzimit të bilanceve në Qendrën Kombëtare të Bizneseve. 2017-a shënoi vitin e tretë që dorëzimi i bilanceve bëhet vetëm online. Mesatarisht 15 mijë bilance dorëzohen çdo vit në QKB, ndërsa janë evituar maksimalisht korrupsioni dhe vonesat burokratike. Për ta përmirësuar edhe më tej këtë shërbim, po punojmë për të zgjeruar numrin e fushave që paraplotësohen automatikisht nga sistemet gjatë formularit të dorëzimit të bilancit, për të lehtësuar edhe më tej biznesin, duke i kursyer kohë dhe duke rritur saktësinë e informacionit të dërguar”, u shpreh znj. Karçanaj.

Duke përmendur disa prej shërbimeve efikase për biznesin të ofruara nga institucionet përgjegjëse përmes portalit, si aplikime për lloje të ndryshme licencash, aplikimet për e-leje, drejtuesja e AKSHI-t bëri me dije se së shpejti biznesit do t’i mundësohet të kryejë online dhjetëra pagesa tatimore, duke nisur nga pagesa e tatim-fitimit, pagesa e tatimit të lojërave të fatit të biznesit, pagesa e tatimit mbi të ardhurat personale apo pagesa e taksave kombëtare.

“Nga ana tjetër- vijoi znj. Karçanaj, – nisma e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për kryerjen online të deklaratave doganore po merr formë konkrete dhe shumë shpejt do të gjeni në portal një pjesë të këtyre shërbimeve, ndërkohë që po punojmë ngushtë me institucionin për të mundësuar në formë elektronike të 24 aplikimet për deklarata doganore. Si një vlerë e shtuar e këtyre shërbimeve do të vijë edhe pajisja me nënshkrim elektronik e agjentëve doganorë, për të garantuar një aplikim më vlerë ligjore dhe sipas standardeve bashkëkohore”.

Me moton “e-Albania, në funksion të plotë për qytetarin dhe biznesin”, kreu i AKSHI-t, vlerësoi se 2017 konsiderohet një vit i frytshëm, pasi hyrja në fuqi e vulës dixhitale, u mundëson sot mijëra punonjësve të administratës publike të mos ia kërkojnë më në sportel qytetarit apo biznesit një listë prej 29 dokumentesh, por t’i gjejnë vetë ato duke e lehtësuar qytetarin nga barra e mbledhjes së dokumenteve.

Znj. Karçanaj ftoi të gjithë bizneset e pranishme që të sjellin sugjerime konkrete, në kuadër të qendërzimit të shërbimeve TIK, për të krijuar mundësi të reja për uljen e kostove për të gjithë qytetarët, qofshin këta biznese apo individë të thjeshtë.

Nga ana tjetër, ministrja Qato vlerësoi kontributin e deritanishëm të komunitetit të biznesit, të cilët kanë ofruar ekspertizën e tyre për një sërë projektesh madhore, ndërsa paraqiti një paketë propozimesh për sektorë që lidhen drejtpërdrejtë me ekonominë e vendit, si doganat, tatimet, bujqësia etj.

Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), znj. Mirlinda Karçanaj mori pjesë në Kongresin e Dytë të Noterisë që u zhvillua më 16 dhjetor, me temë: “Dixhitalizimi, prioritet i aktivitetit modern të noterisë”.

Pjesëmarrja në konferencë erdhi vetëm pak ditë pas nënshkrimit të një marrëveshjeje mes AKSHI-t dhe noterëve, qëllimi i të cilës është koordinimi për ofrimin e shërbimeve elektronike nëpërmjet portalit unik qeveritar e-Albania ndaj subjekteve fizikë dhe juridikë, shtetëror dhe privat, duke shmangur pengesat administrative, si dhe ofrimin e këtyre shërbimeve në mënyrë më të shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësi më të lartë.

“Kjo marrëveshje rregullon pozitën ligjore të noterëve në përdorimin e të dhënave që gjenerohen nga portali, për qytetarët që kërkojnë të marrin një shërbim prej tyre. Në momentin kur një qytetar kërkon të kryejë një procedurë të caktuar në zyrën e noterit, nuk ka më nevoje të ketë me vete certifikatën personale apo atë familjare, pasi është vetë noteri i cili duke aksesuar portalin, siguron në kohë reale të dhënat për të. Gjithashtu, përmes marrëveshjes, vetë noterët mund të aplikojnë për llogari të qytetarëve, në shërbime të ndryshme elektronike të ofruara përmes portalit e-Albania”, u shpreh znj. Karçanaj, në fjalën e mbajtur para të pranishmëve.

Kreu i AKSHI-t theksoi arritjet e portalit e-Albania me shërbimet elektronike që institucionet shqiptare ofrojnë përmes tij. Znj. Karçanaj theksoi se tashmë koncepti ‘dokumentacion në letër’ po zëvendësohet me shpejtësi me konceptin e dokumentacioneve online, të shkarkuara përmes portalit e-Albania, shoqëruar me vulën dixhitale.

“Kemi punuar fort gjatë kësaj kohe për të rritur ndërgjegjësimin publik se dokumentet e shkarkuara nga e-Albania janë të pajisura me vulën dixhitale, e cila është e vlefshme ligjërisht. Vetë Kryeministri z. Edi Rama ka bërë thirrje disa herë që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe të mos pranojnë më kërkesa institucionale për dokumentacione në letër. Sot jemi në epokën dixhitale, pjesë e së cilës janë edhe shërbimet që institucionet ofrojnë për individët. Prej portalit e-Albania, sot qytetarët dhe biznesi shkarkojnë dokumentacione me vlerë ligjore, pas hyrjes në fuqi të vulës dixhitale. Përmes e-Albanias, institucionet shtetërore janë vënë në lëvizje duke konkretizuar me sukses disa prej projekteve madhore me anë të të cilave janë shtruar shinat e para ku do të udhëtojë Shqipëria e gjeneratës tjetër.Mbi 520 shërbime elektronike të institucioneve shtetërore ofrohen sot përmes portalit e-Albania, ndërsa mbi 700 të tjera janë shërbime informative. Shifrat që marrim çdo ditë janë impresionuese. Vetëm gjatë muajit nëntor janë gjeneruar online nga portali e-Albania rreth 20,000 vërtetime tatimore; mbi 97,000 certifikata të gjendjes civile; mbi 17,000 karta shëndeti. Vetëm një ditë më parë, listës me 26 dokumente shoqëruese, të cilat nuk kërkohen më nga sportelet e institucioneve shtetërore, iu shtuan edhe 3 dokumente të tjera të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Biznesit që tashmë gjenerohen përmes portalit e-Albania: Ekstrakt i thjeshtë, ekstrakt historik dhe certifikata e regjistrimit (NUIS). Në total kemi mbi 360.000 përdorues të regjistruar”, u shpreh drejtuesja e AKSHI-t.

Në punimet e Kongresit të Dytë të Noterisë ishin të pranishëm Presidenti i Republikës, z. Ilir Meta, Presidentja e Dhomës Kombëtare të Noterëve, Mimoza Sadushaj, Presidenti i Unionit Ndërkombëtar të Noterëve, Jose de Llano, Nënkryetarja e Kuvendit, Vasilika Hysi, Kryetari i Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori, Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Maksim Haxhia dhe zyrtarë të tjerë.