Prej datës 16 korrik, portali e-Albania (https://e-albania.al/) ka ardhur në një formë të re, me qëllim lehtësimin e procedurave për marrjen e shërbimeve publike të institucioneve shtetërore shqiptare nga qytetarët, bizneset dhe punonjësit e administratës publike.

Në faqen kryesore të e-Albanias përdoruesit do të gjejnë orientimin e duhur për t’u kanalizuar më pas te shërbimet specifike elektronike apo informuese për të cilat janë të interesuar.

Dokumentet me vulë elektronike apo shërbimet me anë të të cilave kryhen pagesa, zënë vendin prioritar në portal, duke qenë edhe shërbimet më të përdorura deri më sot. Sjellja e e-Albanias në këtë formë është fokusuar në orientimin e shpejtë, të saktë, në varësi të kërkesave të përdoruesve.

Duke qenë sportel virtual me një ndalesë, çdo zyrë virtuale shtetërore ka emërtimin specifik sipas shërbimeve që ofrohen në të. Pjesën më të madhe të faqes kryesore e zënë 12 kategori të veçanta, udhëzuese për përdoruesin që të gjejë se cilat nga 575 shërbimet elektronike kërkon të përdorë. Shërbimet janë të ndara sipas kategorive kryesore të familjes, arsimit, punës, shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, kontributeve dhe pensionit, gjendjes gjyqësore, biznesit, lejeve dhe licencave, transportit dhe automjeteve, pasurive të paluajtshme, shërbimeve konsullore, kulturës dhe turizmit, të cilat janë sërish të ndara në nënkategori specifike, por që kanë synim drejtimin e përdoruesit posaçërisht në shërbimin e kërkuar në momentin që është identifikuar në portal.

Për shembull, pjesë e kategorisë “Pasuri e paluajtshme” janë nënkategori si “Kartela, vërtetime dhe certifikata”, “Regjistrime të kontratave”, “Dokumente tekniko-arkivore” etj. Për çdo shërbim specifikohet edhe tipi i përdoruesit së cilit i dedikohet (p.sh. për qytetarë, për biznese, për qytetarë dhe biznese), karakteristikë e bërë e dallueshme edhe me ngjyra. Çdo kategori dhe nënkategori ka një ikonë të dedikuar, të cilat janë dizenjuar duke përdorur si shembull ikona universale për të mundësuar një perceptim sa më të gjerë që në pamje të parë.

Krijuesit e fytyrës së re të e-Albanias kanë rikonceptuar prezantimin e shërbimeve në pjesën e brendshme të tyre. Udhëzimet janë të qarta dhe lakonike, megjithatë, për çdo paqartësi asistentët do të orientojnë në komunikim në chat ose me e-mail deri në marrjen e shërbimit të kërkuar.

Portali i ri ka sjellë me vete edhe një sërë funksionalitetesh të tjera dytësore, si shërbimet elektronike më të përdorura, shërbimet e preferuara apo mesazhet personale.

Paralelisht me ndryshimin e dizajnit, portali vjen i shoqëruar edhe me një version të optimizuar për pajisjet mobile si edhe me aplikacionet e dedikuara mobile, po ashtu të ridizenjuara, për Android e iOS.

Karçanaj: Mbështetje për projektet më të mira inovatore. Së shpejti, ju sjellim risitë e “Innovation Hub”

Nën organizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, pranë ambienteve të sallës COD, në selinë e Kryeministrisë u zhvillua eventi me temë “Startup – Inovacioni – E ardhmja”.

Në takimin joformal, ku u njoftua që brenda fundit të qershorit “Innovation Hub” do të vijë me një funksion dhe ambient krejt të ri, u fol kryesisht për nevojat e startup-eve në Shqipëri, hartimin e një plani efikas për veprimtarinë dhe përdorueshmërinë e qendrës, por edhe për nismat ligjore që janë duke u hartuar për t’i bërë startup-et shqiptare më të sigurta dhe më të qëndrueshme brenda dhe jashtë vendit.

Tashmë që, për ecurinë e “Innovation Hub”, kujdes të veçantë do të ketë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kreu i këtij institucioni, znj. Mirlinda Karçanaj u shpreh se do të sigurohet mbështetje logjistike në nivel ekspertësh për projektet më ambicioze inovatore, ndërsa theksoi se “Innovation Hub” do të jetë një pikë nxitjeje për të gjithë të rinjtë e të rejat në sektorin TIK.

“Prurjet inovative më të mira do të promovohen tek kompanitë e mëdha, disa prej të cilëve janë partnerë tanët, si “Cisco”, “Microsoft”, “Oracle”, “SAP”, etj. Nga ana tjetër AKSHI do të lobojë për ofrim bursash dhe vendesh të reja pune për individët që do të jenë më premtues në fushën e inovacionit’, u shpreh znj. Karçanaj.

Duke folur për e-Albanian, si një ndër projektet inovatore më të rëndësishme në rang kombëtar dhe rajonal, kreu i AKSHI-t përmendi se falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit, të jetësohen dhe të funksionojnë 48 sisteme shtetërore elektronike drejt produktit final, e-Albanias, portalin e gjithë shqiptarëve.

Në aktivitet ishin të ftuar, nga Bashkimi i Prodhuesve, Sekretari i Pergjithshëm, z. Arben Shkodra, nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, znj. Vilma Tomço, drejtuesja e “Innovation Hub”, znj. Ada Ilia, përfaqësues të kompanive të suksesshme, si “Microsoft”, perfaqesues te startup-eve të konsoliduara në treg dhe të atyre që pritet të kene impakt ne te ardhmen.

Në fjalën e saj znj. Tomço foli mbi rëndësinë e sigurisë kibernetike ndërsa z. Shkodra bëri më dije se tashmë ka nisur hartimi i legjislacionit përkatës, duke përmendur se në shumë aspekte ekipet hartuese të nismës ligjore i janë referuar vendeve më të zhvilluara europiane.

Z.Shkodra prezantoi një pjesë të shkurtër të punës së bërë deri tani, ndërsa ftoi të pranishmit që të jepnin kontributin e tyre duke sugjeruar konkretisht propozime, për të cilat shprehu mbështetjen se do të shihen me përparësi për të qenë pjesë e pikave në projektligjin specifik.

Në fund të aktivitetit, të pranishmit hodhën ide dhe propozime për misionin e ri që duhet të ketë “Innovation Hub”, për funksiomin efikas koherent të tij, për mbështetje të vazhdueshme nga ana e institucioneve shtetërore etj.

Shqipëria është rasti më i mirë në ndërveprimin instucional dhe shkëmbimin e të dhënave njëkohësisht mes sistemeve të tyre, kjo sipas “Microsoft”, ndaj ekspertët vendas sugjerojnë se vendi ynë, mund të jetë iniciator i një projekti inovator për ndërveprimin rajonal, në nivel institucionesh, me qëllim bashkëveprimin dhe shkëmbimin e të dhënave mes tyre.

Gjatë punimeve të samitit dyditor dixhital të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që u mbajt më 18-19 prill në Shkup të Maqedonisë, ku morën pjesë përfaqësues nga Shqipëria, u theksua se ndërtimi i një platforme rajonale ndërveprimi, mes vendeve të rajonit është një hap gjigand, sa i takon projekteve të ICT-së.

Kreu i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karcanaj, cila ishte paneliste në sesionin e katërt ku theks i veçantë pati ekonomia dhe shoqëria dixhitale, duke shprehur konkretisht sugjerimin e palës shqiptare, tha se kjo iniciativë kërkon fillimisht marrëveshje mes vendeve dhe bazë ligjore specifike.

Duke sjellë për të pranishmit shembullin e e-Albanias, si projekti madhor që qeveria shqiptare ka dixhitalizuar tashmë një pjesë të madhe të shërbimeve publike, znj. Karçanaj theksoi se 48 institucione bashkëveprojnë aktualisht në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, duke ofruar mbi 550 shërbime elektronike në funksion të qytetarit, biznesit dhe punonjësve të administratës publike.

“Aktualisht kemi 30 dokumente elektronike me vulë dixhitale, të cilat përdoruesit pas log in-it në portalin e-Albania i kanë në zotërim me vlerë të plotë ligjore. Mes këtyre dokumenteve janë edhe disa lloj certifikatash që janë mjaft të rëndësishme si p.sh certifikata personale apo ajo familjare. Kryeministri Edi Rama bëri promovimin më të mirë lidhur me këto shërbime, pasi sot qytetarët janë të ndërgjegjësuar dhe kanë kuptuar se nuk ka nevojë të kërkojnë më dokumente të tilla në sportele fizike, madje të reagojnë nëse këto certifikata ju kërkohen në letër nga institucionet shtetërore”, u shpreh znj. Karçanaj.

Kreu i AKSHI-t, theksoi shumë shpejt do të rritet numri i shërbimeve elektronike të pajisura me vulë dixhitale, që do të mund të merren përmes portalit e-Albania, ndërsa bëri publike edhe projekte të reja që do të konkretizohen në të ardhmen.

“Shqipëria do të ketë portalin e vet ‘Open Data’, si dhe sistemin e-Residence. Të dyja këto projekte mund të shtrihen në nivel rajon, gjithnjë duke shfrytëzuar një platformë rajonale ndërveprimi. Shumë shpejt do nisë puna edhe për një projekt të rëndësishëm siç është e-Visa, i cili do t’u mundësojë shtetasve të huaj që të marrin vizat shqiptare elektronike, me vlerë ligjore”, u shpreh znj. Karçanaj.

Gjatë punimeve të samitit, Shqipëria ka ofruar të gjithë mbështetjen e saj për organizimin e një takimi të vendeve të rajonit perëndimor në Tiranë, në vitin 2020.

Portali unik qeveritar e-Albania, sporteli virtual i ofrimit të shërbimeve publike të shtetit shqiptar dedikuar qytetarëve e bizneseve, ofron tashmë 31 dokumente me vulë dixhitale. Të gjitha këto dokumente, të cilat shkarkohen në formatin PDF, kanë vlefshmëri ligjore në sajë të vulë dixhitale. Qytetarët nuk e kanë të nevojshme më të presin në radhe në sportelet fizike të institucioneve, duke shpenzuar edhe kohë të vlefshme, por mund t’i gjenerojnë dhe printojnë këto dokumente nga shtëpia e tyre, në çdo ditë apo orar, thjesht duke qenë përdorues të regjistruar të portalit qeveritar.

Përpos vulës dixhitale, risia tjetër që ofron portali e-Albania është moduli i administratës publike. Tashmë, nuk është më barrë e qytetarit të paraqitet nga një zyrë në tjetrën për të mbledhur të gjitha dokumentet e nevojshme në plotësimin e dosjes së aplikimit për një shërbim publik. Sot, është punonjësi i administratës publike ai që ka detyrën e mbledhjes së 31 dokumenteve (të cilat ofrohen me vulë dixhitale në portalin e-albania) dhe bashkëlidhjes së tyre në dosjen e aplikimit të qytetarit. Të gjitha këto dokumente ofrohen në modulin për nëpunësit e administratës publike që merren me procedurat e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve me qëllim përmirësimin e disponueshmërinë, cilësisë dhe transparencës së shërbimeve publike si dhe të reduktojnë kohën e zbatimit të procedurave dhe kostot e administratës publike.

Më poshtë gjendet lista e 31 dokumenteve elektronike që mund të përfitohen online nga qytetarët dhe bizneset (titujt e shënuar me * tregojnë dokumentet që mund të merren vetëm online dhe nuk ofrohen më në sportelet e institucioneve)

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile:

 
 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve:

 
 

Qendra Kombëtare e Biznesit:

 
 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore:

 
 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

 
 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor:

 
 

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Implementimi i vulës dixhitale, modulit të administratës publike dhe ofrimit të dokumenteve elektronikisht ka sjellë rënie të ndjeshme në sportelet fizike të institucioneve, duke iu shkurtuar qytetarëve e bizneseve kohë në marrjen e dokumenteve si dhe duke iu reduktuar kostot e përfitimit të tyre.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

  • Vërtetim si punëkërkues i papunë

 

Për të vijuar dixhitalizimin e shërbimeve dhe shtimin e gamës së atyre elektronike që ofrohen në portal, AKSHI po bashkëpunon instensivisht me një sërë institucionesh publike për të sjellë shumë shpejt për biznesin dhe qytetarin të tjera shërbime publike në formë elektronike.

 

Në një aktivitet promovues zhvilluar pasditen e 10 janarit, u prezantua platforma “Infermierë për Shqipërinë”, e cila do t’u vijë në ndihmë infermierëve dhe profesionistëve të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në Shqipëri, që të aplikojnë online për punësimin e tyre, duke eliminuar maksimalisht çdo lloj forme korrupsioni apo abuzimi dhe duke vepruar tërësisht në bazë të meritave individuale të çdo aplikanti.

Platforma është ngritur teknikisht nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e cila do të vijojë mirëmbajtjen gjatë funksionimit të sistemit. Ministrja e Shëndetësisë, znj. Ogerta Manastirliu nxori në pah përfitimet që do të sjellë kjo platformë për të rinjtë që kërkojnë të integrohen në tregun e punës, duke u shprehur: “Transparenca dhe merita ishin shtysa jonë kryesore për ndërtimin e Platformës “Infermierë për Shqipërinë”, që po e prezantojmë sot, të krijuar më shumë profesionalizëm nga ekspertët e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”.

Në aktivitet, ishin të pranishëm Kryeministri i vendit, z.Edi Rama, ministrja e Shëndetësisë, znj. Manastirliu, zyrtarë të tjerë të sektorit të shëndetësisë, infermierë, mjekë, studentë etj.

Nga ana e tij, z. Rama e vlerësoi platformën, si mundësinë e vetme të punësimit për infermierët, duke e konsideruar dritare të re që do të ofrojë jo vetëm mundësi punësimi reale sipas një sistemi transparent te vleresimit të meritës, por mbi të gjitha do të sigurojë që kurrë më infermierët të mos ndahen sipas partive e as të fitojnë apo humbasin vendin e punës për shkak të partive.

“Sot, aktualisht janë 420 vende vakante. Ne kemi refuzuar t‘i mbushim vendet vakante me ndërhyrje nga poshtë, nga anash e nga lart, pasi përgatiteshim pikërisht për këtë proces. Nëse do të ishte e vërtetë që ne nuk e kemi këtë vullnet, sot nuk do të kishte vende vakante. Askush nuk na ka penguar, as ligji dhe as ndonjë forcë madhore që ne të refuzojmë emërime të mëtejshme infermierësh, pas fillimit të procesit të ri qeverisës, përveç vullnetit tonë që jo nuk mundet dot t’ia besojmë partisë rekrutimin e një pjese esenciale të shërbimit mjekësor, siç janë infermierët, por duhet t’ua besojmë atyre që janë më të aftët e që janë në pritje për të marrë një punë si infermierë. E që t’ua besojmë siç duhet, duhet t’i vlerësojmë në bazë të meritës dhe meritën e tyre nuk mund ta vlerësojë partia dhe nuk e përcakton fakti se e njohin, apo nuk e njohin deputetin, e njohin, apo nuk e njohin kryetarin e partisë në zonë, kanë, apo nuk kanë njohje me një kushëri të ministres e kështu me radhë, por vetëm pikët që do të marrin në testimin transparent, që do të organizohet sipas gjithë procedurave, të publikuara tanimë, nga Ministria e Shëndetësisë”, u shpreh z. Rama.

Por si do të funksionojë platforma http://infermierepershqiperine.al/?

Nevojiten vetëm 4 hapa për të aplikuar:

–   Regjistrohu

–   Ngarko dokumentet

–   Kërko vendet vakante

–    Apliko

Aplikimi kryhet për vendet e lira në bazë qarku. Të interesuarit mund të aplikojnë për të gjitha vendet e lira në qark për pozicionet e punës në qendra shëndetësore apo në spitale.

Pas aplikimit bëhet vlerësimi i dosjes dhe kandidatët që e kalojnë këtë fazë të parë, njoftohen për testimin me shkrim.

Shpallja e datave të testimit bëhet publike në platformë dhe kandidatët njoftohen elektronikisht për datën dhe vendin e testimit.

Testimi do të ketë dy pjesë:

– Pyetje rreth bazës ligjore që rregullojnë kujdesin shëndetësor, çështjet që lidhen me etikën dhe komunikimin e infermierëve (20 pikë);

– Pyetje rreth kujdesit infermieror bazë dhe specialiteteve (50 pikë).

Pas testimit, pikët e grumbulluara për secilin aplikant shpallen në platformë në rubrikën ‘Shpallje’ dhe fituesit lajmërohen për të ndjekur procedurën për punësim sipas renditjes në listën e shpallur për çdo qark.

Në bazë të renditjes së shpallur kush merr më shumë pikë do të ketë mundësinë e zgjedhjes për punësim në shërbimet e kujdesit parësor apo spitalor.

 

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit këtë të mërkurë u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes kreut të AKSHI-t, znj. Mirlinda Karçanaj dhe Presidentes së Dhomës së Noterëve, znj. Mimoza Sadushaj.

Prej sot, noterëve në mbarë vendin u hapet rruga ligjore që t’u vijnë në ndihmë qytetarëve dhe biznesit për përfitimin e shërbimeve publike të shtetit shqiptar, duke patur kështu një rol të ri në portalin qeveritar e-Albania.

Znj. Karçanaj u shpreh se qytetarët shqiptarë tashmë çlirohen nga detyrimi për të paraqitur një certifikatë personale apo familjare, kur paraqiten para një noteri për të marrë një shërbim ligjor prej tyre.

“Noterët e mbarë vendit do t’i verifikojnë të dhënat për qytetarin që iu është paraqitur në zyrën e tyre,  në kohë reale përmes Portalit e-Albania. Marrëveshja u mundëson noterëve të ndihmojnë qytetarët për aplikime në shërbime të ndryshme elektronike të ofruara përmes portalit e-Albania”, u shpreh kreu i AKSHI-t.

Znj. Karçanaj përgëzoi znj. Sadushaj për gatishmërinë e treguar dhe falenderoi të gjithë noterët e vendit, duke shprehur sigurinë se ata do të përqafojnë këtë zhvillim cilësor që do të lehtësojë punën e tyre, e njëkohësisht do ofrojë lehtësi për qytetarët dhe bizneset.

Presidentja e Dhomës së Noterëve, znj.Sadushaj vlerësoi maksimalisht arritjen e marrëveshjes, duke e konsideruar një zhvillim cilësor në punën e përditshme të noterëve.

Me nënshkrimin e marrëveshjes rregullohet pozita ligjore e noterëve në përdorimin e të dhënave që gjenerohen nga portali, për qytetarët që kërkojnë të marrin një shërbim prej tyre. Në momentin kur një qytetar kërkon të kryejë një procedurë të caktuar në zyrën e noterit, nuk ka më nevoje të ketë me vete certifikatën familjare apo një sërë vërtetimesh e certifikatash të tjera, pasi është vetë noteri i cili duke aksesuar portalin, siguron në kohë reale të dhënat për të.

Javët e ardhshme, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit do të organizojë trajnime për noterët, në mënyrë që ata të jenë aftë dhe të gatshëm për t’u shërbyer qytetarëve.

Ky është një tjetër hap progresiv që shënon AKSHI, institucioni përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e portalit unik qeveritar e-Albania. Aktualisht në portal ka mbi 520 shërbime elektronike tërësisht në funksion të individit dhe biznesit. Risia më e fundit në portal u regjistrua tre muaj më parë, me hyrjen në fuqi të vulës dixhitale, që iu bëri të mundur qytetarëve dhe biznesit të shkarkojnë online nga portali, një sërë dokumentesh me vlerë të plotë ligjore.

 

Një tjetër premtim i mbajtur për lehtësimin e procedurave për qytetarin dhe biznesin në marrjen e shërbimeve që ofrohen sot nga shteti shqiptar.

Në Vendimin e Këshillit të Ministrave marrë në mbledhjen e parë të këtij mandati të qeverisë, i është hapur rruga marrjes online të dokumenteve me vulë institucionale, duke patur vlerë ligjore të njëjtë si dokumentet në letër.

Në bazë të vendimit, dërgimi dhe pranimi i të dhënave kryhen në përputhje të plotë me legjislacionin që rregullon identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara, ndërsa vulosja e dokumenteve administrative elektronike, të gjeneruara nga transmetimi elektronik, garanton autenticitetin e dokumentit në formatin elektronik.

Si është procedura e përfitimit të dokumenteve me vulë elektronike?

Marrja e dokumenteve që përmbajnë vulën elektronike kryhet përmes identifikimit elektronik, në portalin e-Albania, duke gjeneruar dokumentin administrativ elektronik.

“Dokumenti i gjeneruar është i pajisur me vulë elektronike, e cila i bashkëlidhet dokumentit menjëherë pas gjenerimit të tij, ose në pikën fundore të portaleve qeveritare, në formatin PDF, përpara se të mundësohet përfitimi i tij nga aplikuesi”, thuhet në VKM-në e njohur ndryshe si Vendimi për Vulën Dixhitale.

Në vendim, saktësohet se vula elektronike i përket vetëm institucionit lëshues të dokumentit dhe aksesin mbi të e ka vetëm ky institucion.

Në terma më praktikë, tashmë procedurat janë më të thjeshta dhe veprimet e kryera online përmes një kompjuteri, tableti apo smartphone, gjithnjë duke përdorur portalin unik qeveritar e-Albania, mundësojnë shkarkimin në kohë reale të dokumentit me vlerë ligjore, dokument të cilin më parë qytetarët dhe bizneset e merrnin vetëm pasi qëndronin për orë të tëra në radhë nëpër sportelet fizike të institucioneve shtetërore.

Por cilat janë disa nga shërbimet elektronike të pajisura me vulë elektronike që ofrohen aktualisht nga institucionet përmes portalit e-Albania?

Vërtetim pensioni

Karta e shëndetit

Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe

Certifikatë familjare

Certifikatë personale

Certifikatë nga akti i vdekjes

Certifikatë nga akti i martesës

Certifikatë nga akti i lindjes

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

Vërtetim për lejen e drejtimit

Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

Vërtetim për përgjegjësitë tatimore

Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin

Vërtetim për regjistrim të investitorit

Vërtetim për pagim detyrimesh

Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit