Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

Pranimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet çdo ditë nga ora 11:00 më 13:00 prane zyrave te AKSHI.

Dokumentat dorëzohen edhe me postë zyrtare. Adresa: Rr. "Papa Gjon Pali II" Nr. 3, Kati I, Tiranë.

1. Paraqitja e dosjes se plotë:

Rinovimi

  • 1.  Kërkesë zyrtare për rinovimin;
  • 2. USB token

Përdorimi  

1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj - Shkarko ROOT CA.

2. Manuali teknik i Përdorimit - Shkarko  Manuali;

Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik

Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.