b_0_0_0_00_images_ict1.PNG

 

Shkarkoni këtu raportin e Country review on ICT Innovation

 

Ky raport shqyrton dinamikën e ekosistemit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit  në nivel qendror në vendin tonë  dhe jep rekomandime për të forcuar kompetencat  e Shqipërisë për integrimin e TIK-ut në axhendën e zhvillimit kombëtar. Njëkohësisht raporti jep rekomandime të tjera lidhur me avantazhet që vijnë përmes mundësive ekonomike dhe sociale, të siguruara nga teknologjitë inovative.