6.jpg

Nëpërmjet Qendrës të të Dhënave Qeveritare (Datacenter-i Qeveritar) AKSHI zhvillon dhe ofron shërbimet e infrastrukturës “cloud”. Sot shtohet dhe një shërbim i ri për administratën publike “OneDrive”, një vend për të gjitha dokumentet tuaja. Me OneDrive tashmë është e lehtë për të krijuar, modifikuar dhe ndarë dokumentet tuaja të punës me kolegët.


Dokument shpjegues për OneDrive