Standarde Teknike

Specifikime Teknike "Sistemi i Ndërveprimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore

Standardet Teknike të Publikimit të të Dhënave në Formatin Open Data

Specifikime Teknike “ESB – Government Gateway dhe Government Payment Gateway