Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 837, datë 29.07.2009, Për një ndryshim dhe shtesë në VKM Nr 248, datë 27.04.2007, si dhe VKM Nr 28, datë 20.01.2010 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, pika 3/dh, AKSHI Përcakton standardet e TIK-ut, që do të përdorin Kryeministria, ministritë dhe institucionet, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit/ministrit. Këto standarde botohen në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Lidhur sa më sipër janë hartuar:

- Specifikime Teknike, për prokurimin e pajisjeve kompjuterike;
- Standardet Teknike, të Publikimit të të Dhënave në Formatin Open Data dhe Sistemit të Ndërveprimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore;
- Rregullore, të cilat shërbejnë si udhëzime për Institucionet e Administratës Publike.bu nasil online casino turkiye casino online online casino en iyi online casino sitelerinde turkiye http://www.turkceonlinecasinolarsiteleri.com/online-casinolar online casino oynamak icin turkce online casino sitelerini ziyaret oldugunu.