Specifikime Teknike

Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2019 gjenden  në këtë dokument.
Për çmimet e këtyre specifikimeve referojuni tabelës më poshtë: