Day: January 16, 2023

#Njoftime

Anketim me grupet e interesit

e-Qeverisja, portali e-Albania dhe portali opendata.gov.al Në kuadër të procesit të bashkëbërjes së masave prioritare të angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit 2022-2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur, Agjencia Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ju fton që të jepni kontributin tuaj në dhënien e opinioneve dhe sugjerimeve në pyetësorin e […]