Inaugurohet platforma e Qendrës së Botimeve Zyrtare, e cila është ngritur mbi një sistem inovativ dhe modern, për të gjithë juristet, qytetaret e zakonshëm apo profesioniste nga entitete te tjera publike dhe private.

Prezantimi i platformës u realizua në prani të ministres së Drejtëisë, znj. Etilda Gjonaj, zëvendësministrit të Drejtëisë, z. Toni Gogu, drejtoreshës së përgjithshme të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj, kreut të Qendrës së Botimeve Zyrtare, znj. Etleva Haxhia, zyrtarevë të lartë të institucioneve shtetërore, ambasadorë, punonjës të administratës publike, juristë, etj.

“Në sistemin inovativ dhe modern, mbi të cilin është ngritur platforma, janë përdorur teknologjitë më të fundit për të ofruar një eksperiencë sa më të lehtë dhe të këndshme për përdoruesit publikë, por dhe për punonjësit të cilët punojnë për azhornimin e tij.Të gjitha proceset e punës të bazuara në kuadrin ligjor janë të informatizuara. Ky informatizim sjell uljen e marzhit të gabimeve njerëzore në një masë të konsiderueshme, pasi punonjësit tanimë të gjithë aktivitetin e kryejnë nëpërmjet sistemit. Më lejoni t’ju marr si shembull, rastet kur shfuqizohet apo ndryshohet një akt ligjor; sistemi realizon njoftim automatik për personat përgjegjës dhe konkretisht çështjet që duhen trajtuar nga secili, shoqëruar dhe me afatet përkatëse, me qëllim azhornimin e tyre. Më këtë zhvillim kemi reduktuar dokumentet në letër dhe i kemi transformuar në mundësinë e marrjes online, kryesisht për palë të treta që informohen me ndryshimet e vazhdueshme të akteve të publikuara në platformë”, u shpreh drejtuesja e AKSHI-t.

Më tej, znj. Karçanaj theksoi se në platformë gjenden të gjithë dokumentet janë të indeksuara, çka do të thotë se mjafton të kërkoni me disa fjalë kyçe dhe menjëherë do t’ju shfaqen rezultatet të renditura sipas rëndësisë dhe vendit, ekzaktësisht aty ku ai togfjalësh është përmendur.

Një funksionalitet tjetër, tepër i çmuar veçanërisht për juristët është mundësia për të parë në mënyrë grafike çdo ndryshim që ka pësuar një akt në kohe, duke e bërë navigimin të këndshëm, të lehtë dhe me gjithë informacionin e nevojshëm për një akt duke përfshirë:

 • Aktet e ndërlidhura
 • Aktet e shfuqizuara
 • Aktet mbi te cilat bazohet etj.

Gjatë prezantimit të platformës, drejtoresha e QBZ-së, znj. Haxhia theksoi se sistemi është tërësisht në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, ku më konkretisht po përmend indikatorin ELI (European Legislation Identifier), i cili ndër të tjera ofron një mundësi për të unifikuar dhe identifikuar në një formë të mirëpërcaktuar legjislacionin europian online për të gjithë shtetet që e përbëjnë atë.

Ministrja Gjonaj, ndër të tjera, shprehu vlerësimin për bashkëpunimin e shkëlqyer mes AKSHI-t dhe QBZ-së për realizimin e këtij produkti inovativ dhe efikas për përdoruesit.

Në eventin promovues të platformës, znj. Karçanaj, përmendi edhe disa prej arritjeve të fundit të AKSHI-t, sic është portali i të dhënave të hapura qeveritare “opendata.gov.al”, krijimi i shtëpisë së teknologjisë më moderne në Shqipëri në dobi të të rinjve dhe startup-eve “TechSpace”, për ngritjen e sistemeve të reja që do të konkretizohen muajt në vijim, si dhe për mirëfunksionimin e Platformës Qeveritare të Ndërveprimit mbi të cilën funksionon e-Albania.

Në ambientet e ‘TechSpace’ u zhvillua këtë të mërkurë, një sesion informues i ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi dhe Drejtoreshës së Përgjithshme së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj, me të rinj të apasionuar pas fushës TIK dhe me startup-e që po synojnë krijimin e produkteve inovatore.

AKSHI, aktualisht po mbledh nevojat konkrete të përdoruesve të TechSpace për trajnime përmes një aplikacioni interaktiv per komunikim, sikurse është “Microsoft Kaizala”.

“Nga feedback-u i deritanishëm nga të rinjtë që kanë plotësuar formularin, kemi vënë re se në radhë të parë mbizotërojnë kërkesat për trajnime teknike, por një pjesë e madhe prej jush kanë kërkuar krahas tyre edhe trajnime menaxheriale. Interesi maksimal është për gjuhë programimi si C# dhe Python ndërkohë që për teknologjitë front-end mbizotërojnë angular dhe react. 70% e të rinjve që janë përgjigjur deri tani kanë shprehur interes për pjesëmarrje në trajnime lidhur me zhvillimin e aplikacioneve mobile native”, u shpreh znj. Karçanaj.

Kreu i AKSHI-t, institucion që menaxhon punën e ‘TechSpace’ inkurajoi të rinjtë që të plotësojnë formularin me udhëzimet e nevojshme, në mënyrë që të bëhen pjesë e trajnimeve që do zhvillojmë në javët në vijim.

Ndërkohë AKSHI është në fazën e konsolidimit të ideve për zhvillimin e një konkursi që do të ketë në qendër stimulin financiar për inovatorët e rinj më të suksesshëm.

Nga ana e tij, ministri Shalsi bëri me dije një iniciativë shumë interesante nga Bashkimi Europian e konceptuar si “EU for inovation” që do të mbështesë të rinjtë e apasionuar pas TIK. “Qeveria do të krijojë hapësirat komunikuese, – u shpreh z.Shalsi, – për të prezantuar këtë iniciativë për të rinjtë shqiptare”

Gjatë pyetje-përgjigjeve me të rinjtë, drejtuesja e AKSHI-t, ftoi të gjithë të interesuarit që të aplikojnë pranë portalit të Departamentit të Administratës Publike për t’u orientuar lidhur me praktikat e punës që ofrojnë institucione të ndryshme shtetërore shqiptare, duke u dhënë një mundësi konkrete të rinjve që kërkojnë të përfitojnë eksperiencë pune.

Gjithashtu, znj. Karçanaj njoftoi se së shpejti do të publikohet portali i mjekëve, ndërsa theksoi se për studentët portali i dedikuar u-Transparenca është në funksion të plotë për një larmi informacionesh dhe ndërveprimesh.

Shumë shpejt do të publikohet edhe axhenda e trajnimeve të larmishme që do të zhvillohen në ‘TechSpace’, ndërsa e gjithë veprimtaria është pa asnjë kosto financiare në ngarkim të frekuentuesve të labit.

Prej 25 marsit, në kuadër të angazhimit të qeverisë për plotësimin e kërkesave të studentëve, është publikuar Portali i Transparencës Universitare “u-transparenca.al”, një instrument për garantimin e kontrollit dhe transparencës në institucionet e arsimit të lartë.

u-Transparenca është krijuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, institucion i cili do të jetë përgjegjës edhe për mbarëvajtjen nga ana teknike e tij. Vetë portali Portali për transparencën e buxhetit të Universiteteve ka mision transparencën për buxhetin e alokuar, shpenzimet dhe investimet e realizuara dhe të planifikuara.

Në takimin e organizuar posaçërisht për prezantimin e portalit ishte i pranishëm Kryeministri i vendit, z. Edi Rama, ministrja e Arsimit, znj. Besa Shahini dhe rektore, dekanë dhe pedagogë nga universitetet e ndryshme të Shqipërisë.

“Krijimi i portalit të transparencës nuk është as qëllim në vetvete dhe as fundi i një procesi informimi dhe komunikimi të ndërsjellë. Në duam që në këtë portal të krijojmë mundësi për komunikim dhe ndërveprim mes individëve të papërfaqësuar në instancat vendimmarrëse, instancave vendimmarrëse, vetë rektorateve dhe dekanateve, por edhe vetë Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë, që do të thotë që çdo individ të ketë mundësi që përmes portalit të shprehë opinionet e tij, të japë idetë e tij, apo të bëjë ankesat e tij, të cilat janë transparente dhe të hapura për publikun brenda në universitet dhe për publikun jashtë, për komunitetin e prindërve të interesuar e kështu me radhë, duke përfshirë dhe institucionet tona, Ministrinë e Arsimit, përkatësisht”, u shpreh kryeministri.

Të gjitha informacionet e portalit kanë një vlerë tjetër për arsyen se nuk janë statistika të vdekura, por janë informacione që lidhen me jetën aktive të universitetit dhe me jetën aktive të çdo studenti. Përveç të dhënave statistikore mbi shpenzimet, apo informacionin mbi procedura të caktuara prokurimi, portali ka informacione të hollësishme mbi programet e shkëmbimit studentor, së bashku me të gjitha procedurat përkatëse, mbi bursat, mbi stimujt e ndryshëm financiarë.

Studentët  mund të informohen specifikisht mbi universitetit dhe fakultetin që studiojnë lidhur me praktikat e mësipërme.

Karçanaj: Manifestojmë në sinkron forcën e dijes dhe arritjeve tona

Në një takim krejt të veçantë pranë “TechSpace”, një prej ambienteve më të bukura në kryeqytet dedikuar teknologjisë, gra dhe vajzave të suksesshme të fushës së Teknologjisë së Informacionit morën pjesë në aktivitetin me temë “Gratë në Tech”.

Gjatë bashkëbisedimit u fol për rolin e vajzave dhe grave në fushën e Teknologjisë së Informacionit, punës së tyre të përditshme, sfidat dhe ambicjet.

Të pranishme në eventin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ishin pedagoge, drejtuese dhe përfaqësuese të shkollës së mesme profesionale ‘Hermann Gmeiner’ dhe ‘Gjergji Canko’, studente, pjesëmarrëse të TechSpace, etj.

Drejtoresha e AKSHI-t, znj. Mirlinda Karçanaj u shpreh se 8 Marsi është dita në të cilën vajzat dhe gratë përpiqen të manifestojnë në sinkron forcën e dijes dhe aftësive duke folur për arritjet personale, arritjet e përbashkëta dhe synimet e gjithësecilës.

“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi ynë është i frytshëm në sajë të seriozitetit, përkushtimit dhe devotshmërisë që të gjitha së bashku japim për zhvillimin e nismave dhe detyrave që kemi marrë përsipër të çojmë përpara. Rreth dy dekada më parë, vajzat dhe gratë, pjesë e sektorit zhvillues të teknologjisë, ishin të pakta në numër; me kalimin e viteve raporti ndryshoi. Aktualisht në Shqipëri, në institucionin kryesor përgjegjës për TIK, vajzat dhe gratë zenë 55 për qind të pozicioneve drejtuese, falë aftësive, cilësive, korrektisë, përkushtimit në punë, përgjegjshmërisë që tregojnë. AKSHI shërben si një shembull frymëzues dhe emancipues, së bashku më të tjerë institucione shtetërore, ku zonjat, falë kapaciteteve profesionale ia kanë dalë të zenë pozicione drejtuese që deri pak vite më parë mbaheshin vetëm nga kolegët meshkuj”, u shpreh znj. Karçanaj.

E pranishme në takim, Prof. Dr Kozeta Sevrani,  pedagoge e Informatikës dhe e Sistemeve të Informacionit të Menaxhimit shprehu kënaqësinë dhe vlerësimin e saj për të gjitha vajzat dhe gratë që ia kanë dalë të kenë sukses në fushën TIK. Znj. Sevrani solli eksperiencën e saj personale, duke rrëfyer për sfidat personale dhe vështirësitë e hasura për të qenë një grua e suksesshme dhe mbi të gjitha profesioniste në fushën e saj.

Ndër zonjat e tjera të pranishme në event ishte edhe drejtoresha e shkollës së mesme profesionale TIK “Hermann Gmeiner”, znj. Heide Gjoni, e cila edhe ajo tregoi për sfidat profesionale, ndërsa shprehu vlerësimin maksimal për vajzat e shkollës të cilën drejton, pasi janë ambicioze dhe mjaft të përkushtuara në studimet e tyre.

Në fund të takimit, mes drejtoreshës së AKSHI-t dhe znj. Hedie Gjoni, u nënshkrua një marrëveshje mirëkuptimi për kryerjen e praktikës profesionale sipas drejtimeve specifike që ata ndjekin të nxënësve të shkollës teknike elektronike “Gjergj Canco” dhe shkollës për Teknologji Informacioni dhe Komunikimi “Hermann Gmeiner” pranë ambienteve të AKSHI-t.

Mëso, guxo, krijo! Rama: Shpërblim për më të mirët

Nën slloganin ‘Mëso, guxo, krijo!’, ‘TechSpace’, shtëpia më e re e teknologjisë në Shqipëri, mblodhi në ditën e parë të veprimtarisë së vet me dhjetëra të rinj, të reja, përfaqësues të startup-eve, studentë dhe ekspertë vendas dhe të huaj të TIK-ut.
 
Në prani të Kryeministrit Z. Edi Rama, ministrit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Z. Eduart Shalsi, Znj. Mirlinda Karçanaj, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, institucion i cili menaxhon dhe administron ‘TechSpace’, drejtorit të Përgjithshëm të ‘Vodafone Albania’, Z. Achilleas Kanaris deklanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Dr. Spiro Drushku dhe dekanit të Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit, Prof. Asoc. Vladi Koliçi, nisi zyrtarisht funksionimi i këtij labi, që do të jetë hapësira e edukimit për teknologjinë, inovacionin dhe dëshirën e sipërmarrjes.
 
“Ky është një moment i rëndësishëm i sinergjisë që ne duam të krijojmë mes qeverisë dhe universiteteve dhe shkollave. Këtu, në këtë hapësirë ne dëshirojmë që studentët e universiteteve të fushës, por edhe të gjithë nxënësit e shkollave profesionale që janë të lidhur me teknologjinë, të kenë shtëpinë e tyre dhe të krijohet një hapësirë ballafaqimi të ideve, sfidash të reja, konkurrence mes njëri-tjetrit”, u shpreh kryeministri Rama.
Kreu i qeverisë theksoi se prioritet mbetet dixhitalizimi i marrëdhënieve me publikun dhe shembull shumë i mirë për këtë proces është e-Albania, përmes së cilës kryhen pagesa dhe aplikime, si dhe përfitohen dokumente me vlerë ligjore dhe platforma e bashkëqeverisjes.
Z. Rama dha një lajm për të gjithë të rinjtë që do të bëhen pjesë e ‘TechSpace’ me projektet e tyre inovatore, se në harkun kohor të një viti pune, 10 më të mirët do të shpërblehen me një vizitë në një destinacion fantastik për ambiciozët e fushës TIK, siç është Silicon Valley. Gjithashtu, Z. Rama bëri me dije se është në fazën fillestare të konceptimit, organizimi i një festivali çmimesh, i cili do të ketë në qendër stimulin financiar. Kryeministri theksoi edhe ndërmarrjen e një programi të veçantë të AKSHI-t për të stimuluar financiarisht projektet më interesante.
Kreu i qeverisë u bëri me dije të rinjve, se nëse ata do të sjellin ide dhe projekte tërheqëse do të mund të përfitojnë financiarisht nga një kompani e rëndësishme e telefonise mobile, siç është ‘Vodafone Albania’ .
 
Drejtori i ‘Vodafone Albania’, Z. Kanaris, në një koment të shkurtër gjatë eventit u shpreh se kompania e telefonisë po punon me një numër universitetesh dhe shumë biznese të reja në rang global duke i financuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, me qëllim jo vetëm promovimin e kompanisë në arenën globale, por edhe për shoqëritë në të cilat vepron ‘Vodafone’. “Unë besoj se iniciativa si kjo e sotmja do ta ndihmojnë Shqipërinë të ecë në drejtimin e një shoqërie të avancuar dixhitale. Çdo vit, ‘Vodafone’ financon 5 projekte novatore nga e gjithë bota, të cilat marrin më pas financim. Shpresoj që një prej këtyre projekteve të jetë nga Shqipëria”, u shpreh Z. Kanaris.
 
Më herët, drejtoresha e AKSHI-t, Znj. Karçanaj zhvilloi edhe një tur prezantues të të gjithë ambienteve të ‘TechSpace’, duke evidentuar këndet e posaçme për startup-et e reja, ato më të maturuara, hapësirat ku do të kryhen trajnime falas, hapësirat të dedikuara për mentorime, këndet e argëtimit, këndet e bashkëveprimit dhe organizimeve mes të rinjve që do jenë pjesë e labit, etj.
 
“Në ambientet ‘TechSpace’ do të organizohen dhe promovohen startup-e, do të mbështeten nga ana e infrastrukturës dhe logjistikës të gjithë të rinjtë e interesuar që duan ndihmë, si dhe do të organizohen në mënyrë të pandërprerë trajnime falas, asistencë, mentorime dhe udhëzime për pjesëtarët e labit”, u shpreh znj. Karçanaj. 
 
Gjatë turit prezantues, kreu i AKSHI-t, promovoi edhe risinë e fundit të Agjencisë që drejton, pikërisht ‘opendata.gov.al’, portali i cili mundëson të dhëna të hapura në fushat e shëndetësisë, thesarit, buxhetit, doganave, arsimit, biznesit dhe shumë me gjerë.
“Portali ‘Open Data’ ofron transparencë, por mbi të gjitha do të shërbejë si një burim të dhënash të hapura jo vetëm për publikun e gjerë, por edhe për start up-et apo studentët”, u shpreh kreu i drejtuesja e AKSHI-t.
 
Në fund të eventit, ministri Shalsi, dy dekanët e fakulteteve dhe znj. Karçanaj, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit dhe ndërveprimit mes institucioneve respektive.

Koordinim për ofrimin e shërbimeve publike të portalit e-Albania

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe Postës Shqiptare, për koordinimin e ofrimit të shërbimeve elektronike të portalit e-Albania ndaj qytetarëve dhe bizneseve në çdo zyrë postare të territorit të Republikës së Shqipërisë. Marrëveshja u nënshkrua në ambientet e zyrave qendrore të Postës Shqiptare nga kreu i Agjencisë, znj. Mirlinda Karçanaj dhe administratori i Postës, z. Laert Duraj. Më anë të saj, punonjësit e Postës do të mund të gjenerojnë përmes e-Albanias dokumente me vulë elektronike. 

Në fjalën e saj, znj. Karçanaj theksoi se janë 33 dokumente që ofrohen me vlerë të plotë ligjore falë vulës elektronike, që numërojnë mbi 3 milionë gjenerime në 15 muaj, nga të cilat më shumë se gjysma janë gjeneruar nga 7,300 punonjës të administratës publike, që kanë akses në portalin e-Albania.

“Jo më kot krenohemi me jetësimin e këtij objektivi pasi u kemi kursyer rreth 80 milionë lekë të reja xhepave të qytetarëve përmes ofrimit pa pagesë të certifikatave të gjendjes civile, si dhe iu kemi eliminuar atyre 70 vite kohë pritje në radhë në sportelet e administratës për nxjerrjen e këtyre dokumenteve.Marrëveshja e sotme sjell një risi në ofrimin e shërbimeve, pasi u krijon mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë për sherbimet e portalit e-Albania nga çdo sportel i Postës Shqiptare në të gjithë territorin e vendit”, u shpreh znj. Karçanaj.

 Duke nënvizuar rëndësinë e jashtëzakonshme që ka sot e-Albania për komunikimin online të qytetarëve me institucionet shtetërore shqiptare, kreu i AKSHI-t theksoi se prej 591 shërbimeve elektronike aktuale, funksionale në portalin e-Albania, 122 prej tyre ofrojnë mundësinë e gjenerimit me vlerë të plotë ligjore, falë vulës apo nënshkrimit elektronik.

 Znj. Karçanaj njoftoi se po punohet intensivisht për shtimin e 100 shërbimeve të reja elektronike gjatë vitit 2019.

 Nga ana e tij, z.Duraj, duke shprehur kënaqësinë që Posta Shqiptare bëhet pjesë e historisë së suksesit të AKSHI-t, theksoi se me firmosjen e kësaj marrëveshje, sportelet e Postës transformohen në “One Stop Shop”, duke iu mundësuar qytetarëve dhe bizneseve lehtësi dhe komoditet në përfitimin e shërbimeve.

 “Risi për ne është tashmë fakti se te Posta Shqiptare, veç individit mund t’i shërbejmë edhe biznesit. Përmes Postës, biznese mund të kryejë një sërë procedurash, duke kursyer kohë, si dhe duke paguar tarifa shumë të ulëta”, u shpreh z. Duraj, duke premtuar gjithashtu tarifa modeste për individët.

 Çdo muaj portali e-Albania numëron mbi 1 milion vizita dhe mbi 400,000 përdorime të shërbimeve të tij elektronike, çka dëshmon se qytetarët dhe bizneset shqiptare e shohin atë si kanalin kryesor të marrjes së shërbimeve publike. Ndër shërbimet më të përdorura renditen:

 • Certifikatat e gjendjes civile, me më tepër se 100,000 gjenerime cdo muaj;
 • 9 vërtetimet tatimore si vërtetimi i xhiros së subjektit, vërtetimi për pagim detyrimesh, vërtetime të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me mbi 50,000 përdorime në muaj;
 • Dokumente të tjera të biznesit si ekstraktet apo certifikata e regjistrimit me rreth 10,000 përdorime në muaj;
 • Shërbimet e aplikimit dhe gjenerimit të kartës së shëndetit, shërbimet konsullore online dedikuar shqiptarëve jashtë vendit, depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të Biznesit, aplikimi për leje ndërtimi, pagesat e kundërvajtjeve rrugore, faturave të energjisë elektrike apo ujit etj.

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ngriti dhe krijoi me sukses platformën më të re shtetërore shqiptare, atë të punësimit për studentët ekselentë www.punetembare.gov.al, si dhe do të jetë përgjegjëse për mirëmbajtjen e saj në vazhdim.

Platforma u prezantua mesditën e 11 janarit, në Pallatin e Kongreseve, në prani të Kryeministrit Edi Rama, ministres të Arsimit në largim,  Znj. Lindita Nikolla, ministres së re znj. Besa Shahini, drejtoreshës së Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu dhe studentëve të ekselencës.

“Platforma që prezantohet sot është në vazhdë të platformave të tjera të suksesshme si ajo për Infermierët. Platforma hyn në fuqi sot dhe janë aktualisht 800 vende të hapura për punësim në shërbimin civil. Por, procedura e procesimit të vendeve vakante nëpër institucionet shqiptare vijon ende,” u shpreh Kryeministri Rama.

Kreu i qeverisë sqaroi se në një proces tërësisht transparent platforma është e hapur për të pritur regjistrimin e studentëve me mesatare 9.00-10 dhe se priten aplikime nga studentë të ekselencës që vijnë nga jashtë vendit, nga universitetet publike dhe ata private.

“Zgjedhjen e parë do ta kenë ata që vijnë nga jashtë, më pas ata që kanë studiuar në arsim publik dhe të fundit ata që kanë studiuar në arsimin privat. Përzgjedhja do të jetë tërësisht transparente online për të mos i lenë vend asnjë lloj dyshimi. Në institucione si ALUIZNI, Doganat, Hipotekat dhe në të gjitha agjencitë e mëdha të Shqipërisë çdo vend bosh të jetë në dispozicion për të më të mirët, u shpreh z. Rama.

Si funksionon platforma www.punetembare.gov.al?

Mjafton të klikoni në adresën e mësipërme, të kryeni fillimisht procesin e regjistrimit dhe më pas identifikimit. Në krye të platformës njiheni me numrin aktual të vendeve vakante dhe mund të informoheni me vendet e lira në institucionet pranë shërbimit civil dhe atyre jashtë këtij shërbimi. Mjafton të aplikoni për vendin ose vendet për të cilat kualifikimi juaj përmbush kërkesën. Gjithashtu në faqen e parë janë ndarë sipas kategorive pjesa e legjislacionit, aplikime për pozicionet vakante, profili im, pyetjet më të shpeshta dhe hapësira prej nga ku mund të kontaktoni në rast problematikash.

Si kryhet aplikimi në platformë?

Për të aplikuar në platformën www.punetembare.gov.al kandidati duhet të ngarkojë  dokumentet e mëposhtme:

 • Jetëshkrimi
 • Fotokopja e diplomës/diplomave;
 • Lista/listat e notave
 • Fotokopja e letërnjoftimit (ID);
 • Vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore

Mënyra e ngarkimit të dokumenteve është e përcaktuar në çdo shpallje. Gjatë procedurës, aplikuesi, mund të ngarkojë online fotokopje të dokumenteve. Më pas, në momentin e punësimit në pozicionin e përzgjedhur, kandidati fitues duhet të dorëzojë  versionin origjinal ose fotokopje të noterizuara të dokumenteve, pranë njësisë së burimeve njerëzore, të institucionit në të cilin do të fillojë punë.

Të interesuarit, mund të aplikojnë në të gjitha shpalljet e publikuara, të përshtatshme për ta.

Lidhur me njoftimin, nëse një kandidat përzgjidhet ose jo për një vend vakant, aplikuesi duhet të ndjekë publikimet në platformë, sipas datave dhe mënyrave të përcaktuara në shpallje.

Prej datës 16 korrik, portali e-Albania (https://e-albania.al/) ka ardhur në një formë të re, me qëllim lehtësimin e procedurave për marrjen e shërbimeve publike të institucioneve shtetërore shqiptare nga qytetarët, bizneset dhe punonjësit e administratës publike.

Në faqen kryesore të e-Albanias përdoruesit do të gjejnë orientimin e duhur për t’u kanalizuar më pas te shërbimet specifike elektronike apo informuese për të cilat janë të interesuar.

Dokumentet me vulë elektronike apo shërbimet me anë të të cilave kryhen pagesa, zënë vendin prioritar në portal, duke qenë edhe shërbimet më të përdorura deri më sot. Sjellja e e-Albanias në këtë formë është fokusuar në orientimin e shpejtë, të saktë, në varësi të kërkesave të përdoruesve.

Duke qenë sportel virtual me një ndalesë, çdo zyrë virtuale shtetërore ka emërtimin specifik sipas shërbimeve që ofrohen në të. Pjesën më të madhe të faqes kryesore e zënë 12 kategori të veçanta, udhëzuese për përdoruesin që të gjejë se cilat nga 575 shërbimet elektronike kërkon të përdorë. Shërbimet janë të ndara sipas kategorive kryesore të familjes, arsimit, punës, shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, kontributeve dhe pensionit, gjendjes gjyqësore, biznesit, lejeve dhe licencave, transportit dhe automjeteve, pasurive të paluajtshme, shërbimeve konsullore, kulturës dhe turizmit, të cilat janë sërish të ndara në nënkategori specifike, por që kanë synim drejtimin e përdoruesit posaçërisht në shërbimin e kërkuar në momentin që është identifikuar në portal.

Për shembull, pjesë e kategorisë “Pasuri e paluajtshme” janë nënkategori si “Kartela, vërtetime dhe certifikata”, “Regjistrime të kontratave”, “Dokumente tekniko-arkivore” etj. Për çdo shërbim specifikohet edhe tipi i përdoruesit së cilit i dedikohet (p.sh. për qytetarë, për biznese, për qytetarë dhe biznese), karakteristikë e bërë e dallueshme edhe me ngjyra. Çdo kategori dhe nënkategori ka një ikonë të dedikuar, të cilat janë dizenjuar duke përdorur si shembull ikona universale për të mundësuar një perceptim sa më të gjerë që në pamje të parë.

Krijuesit e fytyrës së re të e-Albanias kanë rikonceptuar prezantimin e shërbimeve në pjesën e brendshme të tyre. Udhëzimet janë të qarta dhe lakonike, megjithatë, për çdo paqartësi asistentët do të orientojnë në komunikim në chat ose me e-mail deri në marrjen e shërbimit të kërkuar.

Portali i ri ka sjellë me vete edhe një sërë funksionalitetesh të tjera dytësore, si shërbimet elektronike më të përdorura, shërbimet e preferuara apo mesazhet personale.

Paralelisht me ndryshimin e dizajnit, portali vjen i shoqëruar edhe me një version të optimizuar për pajisjet mobile si edhe me aplikacionet e dedikuara mobile, po ashtu të ridizenjuara, për Android e iOS.

Karçanaj: Mbështetje për projektet më të mira inovatore. Së shpejti, ju sjellim risitë e “Innovation Hub”

Nën organizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, pranë ambienteve të sallës COD, në selinë e Kryeministrisë u zhvillua eventi me temë “Startup – Inovacioni – E ardhmja”.

Në takimin joformal, ku u njoftua që brenda fundit të qershorit “Innovation Hub” do të vijë me një funksion dhe ambient krejt të ri, u fol kryesisht për nevojat e startup-eve në Shqipëri, hartimin e një plani efikas për veprimtarinë dhe përdorueshmërinë e qendrës, por edhe për nismat ligjore që janë duke u hartuar për t’i bërë startup-et shqiptare më të sigurta dhe më të qëndrueshme brenda dhe jashtë vendit.

Tashmë që, për ecurinë e “Innovation Hub”, kujdes të veçantë do të ketë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kreu i këtij institucioni, znj. Mirlinda Karçanaj u shpreh se do të sigurohet mbështetje logjistike në nivel ekspertësh për projektet më ambicioze inovatore, ndërsa theksoi se “Innovation Hub” do të jetë një pikë nxitjeje për të gjithë të rinjtë e të rejat në sektorin TIK.

“Prurjet inovative më të mira do të promovohen tek kompanitë e mëdha, disa prej të cilëve janë partnerë tanët, si “Cisco”, “Microsoft”, “Oracle”, “SAP”, etj. Nga ana tjetër AKSHI do të lobojë për ofrim bursash dhe vendesh të reja pune për individët që do të jenë më premtues në fushën e inovacionit’, u shpreh znj. Karçanaj.

Duke folur për e-Albanian, si një ndër projektet inovatore më të rëndësishme në rang kombëtar dhe rajonal, kreu i AKSHI-t përmendi se falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit, të jetësohen dhe të funksionojnë 48 sisteme shtetërore elektronike drejt produktit final, e-Albanias, portalin e gjithë shqiptarëve.

Në aktivitet ishin të ftuar, nga Bashkimi i Prodhuesve, Sekretari i Pergjithshëm, z. Arben Shkodra, nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, znj. Vilma Tomço, drejtuesja e “Innovation Hub”, znj. Ada Ilia, përfaqësues të kompanive të suksesshme, si “Microsoft”, perfaqesues te startup-eve të konsoliduara në treg dhe të atyre që pritet të kene impakt ne te ardhmen.

Në fjalën e saj znj. Tomço foli mbi rëndësinë e sigurisë kibernetike ndërsa z. Shkodra bëri më dije se tashmë ka nisur hartimi i legjislacionit përkatës, duke përmendur se në shumë aspekte ekipet hartuese të nismës ligjore i janë referuar vendeve më të zhvilluara europiane.

Z.Shkodra prezantoi një pjesë të shkurtër të punës së bërë deri tani, ndërsa ftoi të pranishmit që të jepnin kontributin e tyre duke sugjeruar konkretisht propozime, për të cilat shprehu mbështetjen se do të shihen me përparësi për të qenë pjesë e pikave në projektligjin specifik.

Në fund të aktivitetit, të pranishmit hodhën ide dhe propozime për misionin e ri që duhet të ketë “Innovation Hub”, për funksiomin efikas koherent të tij, për mbështetje të vazhdueshme nga ana e institucioneve shtetërore etj.

Shqipëria është rasti më i mirë në ndërveprimin instucional dhe shkëmbimin e të dhënave njëkohësisht mes sistemeve të tyre, kjo sipas “Microsoft”, ndaj ekspertët vendas sugjerojnë se vendi ynë, mund të jetë iniciator i një projekti inovator për ndërveprimin rajonal, në nivel institucionesh, me qëllim bashkëveprimin dhe shkëmbimin e të dhënave mes tyre.

Gjatë punimeve të samitit dyditor dixhital të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që u mbajt më 18-19 prill në Shkup të Maqedonisë, ku morën pjesë përfaqësues nga Shqipëria, u theksua se ndërtimi i një platforme rajonale ndërveprimi, mes vendeve të rajonit është një hap gjigand, sa i takon projekteve të ICT-së.

Kreu i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karcanaj, cila ishte paneliste në sesionin e katërt ku theks i veçantë pati ekonomia dhe shoqëria dixhitale, duke shprehur konkretisht sugjerimin e palës shqiptare, tha se kjo iniciativë kërkon fillimisht marrëveshje mes vendeve dhe bazë ligjore specifike.

Duke sjellë për të pranishmit shembullin e e-Albanias, si projekti madhor që qeveria shqiptare ka dixhitalizuar tashmë një pjesë të madhe të shërbimeve publike, znj. Karçanaj theksoi se 48 institucione bashkëveprojnë aktualisht në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, duke ofruar mbi 550 shërbime elektronike në funksion të qytetarit, biznesit dhe punonjësve të administratës publike.

“Aktualisht kemi 30 dokumente elektronike me vulë dixhitale, të cilat përdoruesit pas log in-it në portalin e-Albania i kanë në zotërim me vlerë të plotë ligjore. Mes këtyre dokumenteve janë edhe disa lloj certifikatash që janë mjaft të rëndësishme si p.sh certifikata personale apo ajo familjare. Kryeministri Edi Rama bëri promovimin më të mirë lidhur me këto shërbime, pasi sot qytetarët janë të ndërgjegjësuar dhe kanë kuptuar se nuk ka nevojë të kërkojnë më dokumente të tilla në sportele fizike, madje të reagojnë nëse këto certifikata ju kërkohen në letër nga institucionet shtetërore”, u shpreh znj. Karçanaj.

Kreu i AKSHI-t, theksoi shumë shpejt do të rritet numri i shërbimeve elektronike të pajisura me vulë dixhitale, që do të mund të merren përmes portalit e-Albania, ndërsa bëri publike edhe projekte të reja që do të konkretizohen në të ardhmen.

“Shqipëria do të ketë portalin e vet ‘Open Data’, si dhe sistemin e-Residence. Të dyja këto projekte mund të shtrihen në nivel rajon, gjithnjë duke shfrytëzuar një platformë rajonale ndërveprimi. Shumë shpejt do nisë puna edhe për një projekt të rëndësishëm siç është e-Visa, i cili do t’u mundësojë shtetasve të huaj që të marrin vizat shqiptare elektronike, me vlerë ligjore”, u shpreh znj. Karçanaj.

Gjatë punimeve të samitit, Shqipëria ka ofruar të gjithë mbështetjen e saj për organizimin e një takimi të vendeve të rajonit perëndimor në Tiranë, në vitin 2020.