Kontakt

Drejtor i Përgjithshëm

Znj. MIRLINDA KARÇANAJ

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3,1003 Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@akshi.gov.al

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Denisa Xhepa

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3,1003 Tiranë, Shqipëri

       Urdhër emërimi koordinatori

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

Gledis Peza

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3,1003 Tiranë, Shqipëri

       Urdhër emërimi koordinatori

Kontakte për suport:

netadmin@akshi.gov.al – për probleme me shërbimin e internetit

infrastructure@akshi.gov.al – për probleme me serverin

siguria@akshi.gov.al – për probleme me sigurinë

pki@akshi.gov.al –  për probleme me nënshkrimin elektronik

login@e-albania.al  helpdesk@e-albania.al– për asistencë në e-albania

sistemet@akshi.gov.al – për probleme me sistemet

helpdesk@akshi.gov.al – për probleme të tjera

Adresa: