Nënshkrimi elektronik për administratën publike

Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

a) Procedura per pajisjen me nenshkrim elektronik per Titullaret e Institucioneve duhet te realizohet online permes portalit e-Albania, duke perdorur sherbimin:
Aplikim per pajisje me nenshkrim elektronik per titullaret e institucioneve    https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13527

b) Procedura per pajisjen me nenshkrim elektronik per Punonjesit e Autorizuar, duhet te realizohet online permes portalit e-Albania, duke perdorur sherbimin:
Aplikim per pajisje me nenshkrim elektronik per nepunesit qeveritare    https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13298

Perjashtohet nga aplikimi dhe pajisja me teknologjine e re te nenshkrimit elektronik remote cdo perdorues i cili shfrytezon USB Token per autentifikim.
Per shembull : operatoret e infrastrukturave kritike dhe te rendesishme, etj). Perdoruesit e mesiperm do te vazhdojne te perdorin teknologjine e USB Token.

 

Dokumentat dorëzohen edhe me postë zyrtare. Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II” Nr. 3, Kati I, Tiranë.

Paraqitja e dosjes se plotë:

  1. Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t;
  2. Shkarko këtu Formularin e aplikimit;
  3. Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card)

Rinovimi

  1. Kërkesë zyrtare për rinovimin;
  2. USB token

Tërheqje

  1. Deklaratë mbi kushtet e përdorimit

Përdorimi

  1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj – Shkarko ROOT CA.
  2. Manuali teknik i Përdorimit – Shkarko  Manuali;
  3. Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik
  4. Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar pki@akshi.gov.al