Nënshkrimi elektronik për administratën publike

Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

Dokumentat dorëzohen edhe me postë zyrtare. Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II” Nr. 3, Kati I, Tiranë.

Paraqitja e dosjes se plotë:

  1. Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t;
  2. Shkarko këtu Formularin e aplikimit;
  3. Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card)

Rinovimi

  1. Kërkesë zyrtare për rinovimin;
  2. USB token

Tërheqje

  1. Deklaratë mbi kushtet e përdorimit

Përdorimi

  1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj – Shkarko ROOT CA.
  2. Manuali teknik i Përdorimit – Shkarko  Manuali;
  3. Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik
  4. Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar pki@akshi.gov.al