Regjistri i prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë

Në kuadër të proçesit të vazhdueshëm të çertifikimit, Agjecia Kombëtare e Shoëriseë së Informacionit publikon listën e subjekteve të certifikuara si prodhues/mirëmbajtës të zgjidhjeve software-ike.
Subjektet e mëposhtme kanë marrë çertifikatën e lëshuar në mënyrë të përbashkët nga AKSHI dhe DPT dhe kanë të drejtën e tregtimit të zgjidhjeve software-ike që kanë certifikuar.

Lista e subjekteve është si vijon:

 • Daisy ETM – NIPT: L04820001N
 • BNT Electronics – NIPT: J61817047D
 • Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi – NIPT: M01920006F
 • Image & Communications Development – NIPT: L01511027P
 • Communication Progress – NIPT: K01625001C
 • Logical – NIPT: L22224014V
 • Info Business Solutions – NIPT: L02214022G
 • Infosoft Software Developer – NIPT: K31418036C
 • Tetra Solutions – NIPT: K72017027P
 • Embedded Systems Design and Production – NIPT: L52101183A
 • Nexia AL Consulting me Nipt L82210031Q
 • SOFT & SOLUTION me Nipt L11328009F
 • Bilanc me NIPT L31813006P
 • VODAFONE ALBANIA me NIPT K11715005L
 • MC NETWORKING me Nipt K72223007O
 • Instituti i Modelimeve ne Biznes me Nipt : K01410001N
 • Elton Zhuleku me Nipt : L41316032F
 • MARKETING & DISTRIBUTION me Nipt : J72124001N
 • 2RM LAB me Nipt : L81310069K
 • IVA ELEKTRONIK me Nipt : J61912013U
 • HELIUS SYSTEMS me Nipt : K91607030D
 • ONETECH me Nipt : L61524016G
 • S-SYSTEMS me Nipt :K81317008R
 • ASSECO SEE me Nipt : K71903039Q
 • INTECH + me Nipt : K12418001K
 • TRINISOFT me Nipt : K91512006G
 • Ei3 Software Solution me Nipt : L62221018T
 • MASTER IT me Nipt : L62316009V
 • KUBIT AL me Nipt : M11518020T
 • KREATX me Nipt : L12121023B
 • SMARTWORK me Nipt : L71928020R
 • PaaSMe me Nipt : L72211050D
 • Intelligent Systems Albania me Nipt : L01714012M
 • Advanced Business Solutions me Nipt : K21710002J
 • AED DISTRIBUTION me Nipt : K21915002R
 • Softmogul Albania me Nipt: L62422008A
 • One Telecommunications me Nipt: J61814094W
 • Iliria-98 me Nipt: K11329003H
 • FBS me Nipt: J72423001R
 • NDP me Nipt: K32408006C
 • 3i-solutions me Nipt: L52305007
 • Elite Travel me Nipt: L03321203G
 • Integrated Tech Solutions me Nipt: M11614005F
 • Bashkim operatoresh ( AE Distribution; Conaltus) me Nipt: K21915002R / L21827010U
 • Bashkim operatoresh ( Morix; Endri Topalli) me Nipt: L52107165I dhe L93227203T
 • PARID SMART SOLUTION Me Nipt: L92119032V
 • EuroGroup me Nipt :   L77129202B
 • CONALTUS  me Nipt :   L21827010U

Lista do të përditësohet në vijim pas çdo ndryshimi.