Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në vijim të procesit të hartimit të Specifikimeve Standarde për TIK për vitin 2018, fton të gjithë grupet e interesit të marrin pjesë në takimin që do të zhvillohet ditën e premte datë 22.12.2017, ora 12:00 pranë zyrave të AKSHI-t  në adresën  Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë,  për të diskutuar rreth këtyre standardeve.