Prej datës 19.12.2019 janë bërë publike template-t e reja të Anekseve Teknike për projektet TIK

Prej datës 19.12.2019 janë bërë publike template-t e reja të Anekseve Teknike për projektet TIK, të cilat i gjeni këtu: [Anekset Teknike]