Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

Pranimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet çdo ditë nga ora 09:00 më 16:00 prane zyrave te AKSHI.

1. Paraqitja e dosjes se plotë:

Rinovimi

  • 1.  Kërkesë zyrtare për rinovimin;
  • 2. Mandat pagesa  (Mirëmbajtje), sipas VKM nr.15 datë 12.01.2018 për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike
  •       -shkarko  fature arketimi mirembajtje

Përdorimi  

1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj - Shkarko ROOT CA.

2. Manuali teknik i Përdorimit - Shkarko  Manuali;

Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik

Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.