Day: May 7, 2024

#Lajme

Deklaratë

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) shpreh mbështetjen e plotë për deklaratën e fundit të Këshillit të Bashkimit Evropian, mbi fushatat keqdashëse, të vazhdueshme kibernetike të aktorëve rusë, kundër Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës Çeke. Ne jemi vetë dëshmitarë të këtyre veprimeve të dëmshme, duke qenë target i një […]