Day: May 15, 2020

#Lajme

Me e-Albania edhe dokumenti i pronës online

Karçanaj: Nga 14 maji, certifikata e pronësisë merret me vulë elektronike, në vetëm 5 minuta Nga data 14 maj, certifikata e pronësisë do të mund të merret me vulë elektronike, në vetëm 5 minuta. Si procesi i aplikimit, ashtu edhe pagesa apo ngarkimi elektronik i mandat pagesës në rastin kur qytetari […]