Month: February 2024

#Lajme

Programi i Evropës Digjitale, shpallet lista e të përzgjedhurve për fazën e ardhshme për EDIH

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si institucione bashkëdrejtuese të procesit të integrimit në fushën digjitale, në kuadër të pjesëmarrjes së Shqipërisë në Programin Digjital të Bashkimit Evropian (DEP) si “associated country” publikojnë listën e subjekteve të përzgjedhura që do të vijojnë me fazën e […]

#Lajme

Njoftim!

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, njofton përmes kësaj deklarate publikun dhe palët e interesuara, si më poshtë vijon: Në kuadër, të proceseve tona operacionale, që kanë si qëllim optimizimin e pandërprerë të cilësisë dhe sigurisë në ofrimin e shërbimeve publike dhe infrastrukturave të tyre mbështetëse, do të ketë një ndërprerje […]