Day: November 21, 2022

#Njoftime

Njoftim për pjesëmarrje në konsultimin e dokumentit të “Vlerësimit të ndikimit social dhe në mjedis”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) është duke punuar intensivisht me Bankën Botërore për zhvillimin e mëtejshëm të qeverisjes elektronike dhe digjitalizimit të administratës publike, me qëllim përmirësimin e aksesit të qytetarëve dhe bizneseve si dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike elektronike. Në këtë kuadër, përmes programit “Rritja e […]

#Njoftime

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Specialist, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe disa Institucione Varësie (pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit), Drejtoria TIK në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë