Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2017.

Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2016.

Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2015.

Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2014.


Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2013.


Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2012.

Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2011, për prokurimin e pajisjeve sipas zërave të mëposhtëm:

Kompjuter Desktop, Workstation dhe Laptop;
Fotokopje dhe Printera;
Projektor, Skaner dhe UPS.


Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2010.