Specifikimet Teknike Standarde për vitin 2018 gjenden këtu.

Për çmimet e këtyre specifikimeve referojuni tabelës më poshtë:

 

b_0_0_0_00_images_b_0_0_0_00_images_b_0_0_0_00_images_cmimi_standardet.PNG