Search Results for: raport

#Lajme

Integrimi në BE, AKSHI raporton për reformat në digjitalizim

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ishte pjesë e ekipit negociator shqiptar në Bruksel, në vijim të takimeve bilaterale që zhvillohen në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Drejtuesja e portalit qeveritar e-Albania, Nevila Repishti, prezantoi ecurinë e deritanishme të reformave dhe progresit në fushën e digjitalizimit, nga ofrimi […]

#Lajme

Nuk ka më raporte mjekësore në letër

Nuk ka më raporte mjekësore në letër, Karçanaj:  Morën fund pagesat nën dorë “Transparencë dhe document i nënshkruar elektronikisht”           Koha e raporteve mjekësore në letër mori fund dhe në kuadër të proceseve digjitalizuese të mbarë shërbimeve publike edhe ky proces kaloi elektronikisht. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, […]

#Lajme

e-Shërbimet, progres-raporti i KE-së: Shqipëria hapa pozitivë

Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime pozitive për Shqipërinë sa i takon informatizimit të shërbimeve publike dhe rritjen e aksesit online. Në progresraportin e fundit të KE-së (viti 2019) thuhet se: “Shërbimet elektronike, siç janë pagesat online të taksave, janë zhvilluar edhe më tej. Informacioni mbi shërbimet publike është më i aksesueshëm […]

Raporte Vjetore

Raporti i plotë i sulmit kibernetik të 15 korrikut 2022 Raporti Vjetor 2019 raport vjetor AKSHI 2019 Shkarko Raporti Vjetor 2018 raport vjetor AKSHI 2018 Shkarko Raporti Vjetor 2017 raporti vjetor 2017 – AKSHI Shkarko Raporti Vjetor 2016 raporti-vjetor-2016-1 Shkarko Raporti vjetor 2015 RAPORTI-VJETOR-AKSHI-2015-1 Shkarko

REoI Konsulent Prokurimi

English Version KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE – PËRZGJEDHJE INDIVIDUALE) Përmirësimin e Aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit GovTech për “Konsulent i Prokurimit për mbështetje të Njësisë Koordinuese” Ref. Nr AL-AKSHI-370743-CS-INDV SHQIPËRIA Projekti: Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të […]

REoI_Konsulent i Menaxhimit Financiar

English Version KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE – PËRZGJEDHJE INDIVIDUALE) Përmirësimin e Aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit GovTech për “Konsulent i Menaxhimit Financiar” Ref. Nr AL-AKSHI-370745-CS-INDV SHQIPËRIA Projekti: Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech […]