Year: 2022

#Njoftime

Njoftim për konsultimin e dokumenteve të punës së programit “Rritja e barazisë në përdorimin e shërbimeve publike me standard të lartë përmes teknologjive në qeverisje (GovTech)”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) është duke punuar intensivisht me Bankën Botërore për zhvillimin e mëtejshëm të qeverisjes elektronike dhe digjitalizimit të administratës publike, me qëllim përmirësimin e aksesit të qytetarëve dhe bizneseve si dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike elektronike. Në këtë kuadër, përmes programit “Rritja e […]

#Lajme

Siguria kibernetike, konsulencë nga BE-ja në Tiranë

Karçanaj pret ekspertin e Akademisë estoneze për e-Qeverisjen Shqipëria ka rritur maksimalisht vëmendjen në monitorimin dhe fokusimin e sigurisë kibernetike në vend pas sulmit të paprecedentë të meskorrikut të këtij viti. Tashmë, Bashkimi Europian ka mundësuar që ekspertët më të mirë të sigurisë kibernetike të ofrojnë  mbështetjen e tyre në nivelin […]

#Njoftime

Njoftim për pjesëmarrje në konsultimin e dokumentit të “Vlerësimit të ndikimit social dhe në mjedis”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) është duke punuar intensivisht me Bankën Botërore për zhvillimin e mëtejshëm të qeverisjes elektronike dhe digjitalizimit të administratës publike, me qëllim përmirësimin e aksesit të qytetarëve dhe bizneseve si dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike elektronike. Në këtë kuadër, përmes programit “Rritja e […]